خونریزی بعد از پاپ اسمیر

آبان ۳, ۱۳۹۶
کاندیدای مناسب آزمایش پاپ اسمیر

کاندیدای مناسب آزمایش پاپ اسمیر

کاندیدای مناسب آزمایش پاپ اسمیر کاندیدای مناسب آزمایش پاپ اسمیر : این تست جهت مشاهده هر نوع عوارض یا بدخیمی  و تغییراتی در رحم انجام می […]
آبان ۲, ۱۳۹۶
چه کسانی باید تست پاپ انجام دهند

چه کسانی باید تست پاپ انجام دهند

چه کسانی باید تست پاپ انجام دهند چه کسانی باید تست پاپ انجام دهند : تست پاپ اسمیر جهت غربالگری سرطان دهانه رحم آن هم ۳ […]
آبان ۱, ۱۳۹۶
آزمایش پاپ اسمیر چیست

آزمایش پاپ اسمیر چیست

آزمایش پاپ اسمیر چیست آزمایش پاپ اسمیر چیست : آزمایشی است که از سلول هایی که در گردن رحم خانم ها قرار دارد برداشه می شود، این […]
Call Now Button