تسکین دهنده درد زایمان

فروردین ۵, ۱۳۹۷
زایمان طبیعی بدون درد

زایمان طبیعی بدون درد

زایمان طبیعی بدون درد با استفاده از بی حسی اپیدورال امکان زایمان طبیعی بدون درد فراهم شده است به صورتی که ازطریق لوله ای نازک به […]
آبان ۲۲, ۱۳۹۶
تسکین درد در روند زایمان طبیعی

تسکین درد در روند زایمان طبیعی

تسکین درد در روند زایمان طبیعی تسکین درد در روند زایمان طبیعی : مدت زمان زایمان هر خانمی با دیگری متفاوت است، حتی مقدار دردی که […]