تخت زایمان طبیعی

فروردین ۵, ۱۳۹۷
زایمان طبیعی بدون درد

زایمان طبیعی بدون درد

زایمان طبیعی بدون درد با استفاده از بی حسی اپیدورال امکان زایمان طبیعی بدون درد فراهم شده است به صورتی که ازطریق لوله ای نازک به […]
آبان ۱۷, ۱۳۹۶
مراحل زایمان طبیعی

مراحل زایمان طبیعی

مراحل زایمان طبیعی زایمان یکی از تجربیات شیرین اما دردناک هر زنی ست. تمامی مادران چنین تجربه ای را دارند و زایمان طبیعی را تقریباً تمامی […]
Call Now Button