زنان و زایمان

آبان ۲۲, ۱۳۹۶
تسکین درد در روند زایمان طبیعی

تسکین درد در روند زایمان طبیعی

تسکین درد در روند زایمان طبیعی تسکین درد در روند زایمان طبیعی : مدت زمان زایمان هر خانمی با دیگری متفاوت است، حتی مقدار دردی که […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۶
قاعدگی سنگین

قاعدگی سنگین

قاعدگی سنگین قاعدگی سنگین : تمامی دوره های قاعدگی افراد شرایطی همانند یکدیگر  ندارند،عده ای از بانوان قاعدگی های سنگین ‌تری را تجربه می کنند. این […]
آبان ۱۷, ۱۳۹۶
مراحل زایمان طبیعی

مراحل زایمان طبیعی

مراحل زایمان طبیعی زایمان یکی از تجربیات شیرین اما دردناک هر زنی ست. تمامی مادران چنین تجربه ای را دارند و زایمان طبیعی را تقریباً تمامی […]
آبان ۱۶, ۱۳۹۶
زایمان

زایمان

زایمان هیچ فردی نمی توان زمان دقیق زایـمان را پیش بینی کند، تاریخ هایی که پزشک به شما می دهد تقریبی می باشد به گونه ای […]
Call Now Button